Kontakt

Kontakt

Zakład Opinii Medycznych
ul. Leszczyńskiego 4 lok 29, 50-078 Wrocław
tel.: +48 798-611-811
fax: +48 71 715-65-69
e-mail: zaklad@zom.wroclaw.pl